P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

กระเบื้องจีน

กระเบื้องจีน สำหรับงาน มุงหลังคาศาลเจ้า โดยช่างผู้ชำนาญ สีเคลือบ เหลือง เขียว แดง สีตามลูกค้าสั่ง