P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

กระเบื้องหม่อมใหญ่

กระเบื้องหม่อมใหญ่ สำหรับงาน มุงหลังคาวัด บ้านทรงไทย โดยช่างผู้ชำนาญ สีธรรมชาติ สีเคลือบ ขาว เหลือง เขียว แดง เม็ดมะขาม สีตามลูกค้าสั่ง