P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

กระเบื้องกาบกล้วย

กระเบื้องกาบกล้วย สำหรับงาน มุงหลังคาวัด โดยช่างผู้ชำนาญ สีธรรมชาติ สีเคลือบ ขาว เหลือง เขียว แดง เม็ดมะขาม สีตามลูกค้าสั่ง