P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

ครอบสันกลาง

ครอบสันกลาง สำหรับงาน มุงหลังคาวัด บ้านทรงไทย โดยช่างผู้ชำนาญ สีธรรมชาติ สีเคลือบ แดง เม็ดมะขาม