P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ

ห.จ.ก.เครื่องเคลือบดินเผา PYK (ผู้ใหญ่เกา) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอิฐ-กระเบื้องดินเผา สีธรรมชาติ และเคลือบสีต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเน้นทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ถูกใจลูกค้า และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ด้วยประสบการณ์การผลิตมายาวนานกว่า 50 ปี ได้มีการศึกษาและคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้อิฐ-กระเบื้องดินเผา ที่มีสีธรมชาติสวยงามและคงทนต่อการใช้งาน และยังคงปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอยู่ตลอด เพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนการเผา ของเรายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยมีวิธีการเผาอิฐ – กระเบื้องดินเผา ไม่ให้เกิดควันไฟซึ่งเป็นมลพิษกลับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ทำให้โรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน

ห.จ.ก. กระเบื้องเคลือบดินเผา

ห.จ.ก. กระเบื้องเคลือบดินเผา P Y K (ผู้ใหญ่เกา) กระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ กระเบื้องเกรดดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รับประกันคุณภาพ.


สั่งซื้อผลิตภัณฑ์

ลูกค้าสนใจกระเบื้องไทย อิฐดี สีธรรมชาติ
โทร. 035-661-281 (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.), 035-661-047 (เวลา 21.00 น. ขึ้นไป)
มือถือ: 081-890-2753
อีเมลล์: info@Krabueng-pyk.com